• Bulgarian (Български)
  • English (United Kingdom)
Home

Institute of Polymers

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
News
Тържество по случай 27 годишнина на Института по полимери

На тържество, организирано по случай 27 години от създаването на Института по полимери – БАН, Институтът по полимери, съвместно със Съюза на химиците в България и Българското полимерно дружество връчи за четиринадесети път наградата на проф. Ив. Шопов „Изявен млад учен в областта на полимерите“ за 2017 г. на д-р Марин Симеонов от СУ «Св. Климент Охридски», катедра «Фармацевтична и приложна органична химия». Д-р Петя Цекова от Института по полимери бе отличена с грамота за достойно представяне в конкурса.

Д-р М. Симеонов участва в конкурса с две научни публикации в международно списание RSC Advances open accesses с импакт фактор IF2016 =3.289, излезли от печат 2016 г. и четири участия в научни конференции през годината. Научните му изследвания обхващат получаване и охарактеризиране на свойствата на хидрогелове на полиакрилатни и полиметакрилатни взаимно-проникващи полимерни мрежи, както и тяхното приложение като лекарство, доставящи системи.

Д-р П. Цекова представя 1 научна публикация в списание Materials Science and Engineering C с импакт фактор IF2016 =3.42, излязла от печат през 2016 г. и три участия в научни конференции през годината, като в два от форумите се представя с устни доклади, третото участие е с постер. Изследванията са посветени на получаване и охарактеризиране на нови влакнести материали с комплексна архитектура и биологична активност на основа на целулозен ацетат, поливинилпиролидон и куркумин чрез електроовлакняване. Изнесените през годината доклади и постер на научни форуми представят резултатите описани в публикацията.

Церемонията се проведе на 1 март 2017 г., в Заседателната зала на Института по полимери, в присъстивето на заместник–председателя на БАН чл.-кор. Константин Хаджииванов, Председателя на Съюза на химиците проф. Венко Бешков, както и гости от СУ, ХТМУ и други институти на БАН.

 
Тържество по случай 27 годишнина на Института по полимери

Съюзът на химиците в България,
Българското полимерно дружество и
Институтът по полимери на Българската академия на науките
В и   к а н я т  на
ТЪРЖЕСТВО
ПО СЛУЧАЙ 27 ГОДИШНИНА НА ИНСТИТУТА ПО ПОЛИМЕРИ
             И НА ВРЪЧВАНЕТО ЗА
ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ ПЪТ НА НАГРАДАТА
«ПРОФ. ИВ. ШОПОВ»

„ИЗЯВЕН МЛАД УЧЕН В
ОБЛАСТТА НА ПОЛИМЕРИТЕ“
за 2017 г.

1 март 2017 г. (сряда) от 15.00 часа,
в Заседателната зала на Института по полимери
ул.„Акад. Г. Бончев“ блок 103-В
   
След тържеството сте поканени на чаша вино.

Проф. дхн Венко Бешков,       Доц. д-р Нели Косева,
Председател на Съюза          Директор на Института
на химиците в България        по полимери на БАН

 

 

 

 

 
Акад. Съботинов - почетен член на Научния съвет на Института по полимери

На 4.11.2016 г. се състоя тържество, на което бе отбелязано удостояването на акад. Никола Съботинов, по случай 75-та му годишнина, за почетен член на Научния съвет на Института по полимери. Както изтъкна Председателят на Научния съвет, проф. Станислав Рангелов, признанието идва за изключителните заслуги на акад. Съботинов при отстояването на авторитета на БАН като национална институция за научни изследвания  и издигане на нейния международен престиж, не на последно място за приноса му Институтът да се развива като водещ в страната научноизследователски център по полимери и полимерни материали.

 
Следовник на народните будители

Уважаеми колеги,

На 28.10.2016 г. в Аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски” се състоя празнична церемония, на която чл.-кор. Илия Рашков и проф. Иван Шопов бяха удостоени с признанието СЛЕДОВНИК НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ.

 
Национален конкурс за наградата „Проф. Иван Шопов“ на Съюза на химиците в България за „Изявен млад учен в областта на полимерите“ през 2016 г.

Наградата „Проф. Иван Шопов“ на Съюза на химиците в България в 13-ия ежегоден национален конкурс за „Изявен млад учен в областта на полимерите“ през 2016 г. бе присъдена на гл. ас. д-р Наталия Тончева-Мончева - Лаборатория полимеризационни процеси, Институт по полимери - БАН.

 
Events
<<  March 2017  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
    2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031