• Bulgarian (Български)
  • English (United Kingdom)
Home

Снимки от 2ра Постерна сесия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
News
Конкурс за назначаване на изследователи категория R1, R2 и R3 по проект BG05M2OP001-1.002-0012

Конкурс за назначаване на изследователи категория R1, R2 и R3 по проект BG05M2OP001-1.002-0012

За попълване състава на научния екип на проект BG05M2OP001-1.002-0012: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2ОP001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“, Институтът по полимери при БАН обявява конкурс за назначаване на изследователи категория R1*, R2* и R3* на пълно/непълно работно време. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

Категория

Образование/квалификация

Професионален опит

заетост

Изследовател R1

Магистърска степен

в професионално направление 4.2. Химически науки, 4.3 Биологически науки, 5.6 Материали и материалознание, 5.10 Химични технологии, 5.11 Биотехнологии или 7.3 Фармация

Не се изисква

Пълно/непълно работно време

 

 

 

 

Изследовател R2

Докторска степен

в професионално направление 4.2. Химически науки, 4.3 Биологически науки, 5.6 Материали и материалознание, 5.10 Химични технологии, 5.11 Биотехнологии или 7.3 Фармация

Не се изисква

Пълно/непълно работно време

Изследовател R3

Докторска степен

в професионално направление 4.2. Химически науки, 4.3 Биологически науки, 5.6 Материали и материалознание, 5.10 Химични технологии, 5.11 Биотехнологии или 7.3 Фармация

Минимум 3 години опит по специалността;

 

Пълно/непълно работно време

* Съгласно дефиницията на Европейската комисия за категории изследователи

 Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография (CV европейски формат)

Документи се подават до 17.00 часа на 07.10.2022 год. на адреси:

office@polymer.bas.bg и/или rangelov@polymer.bas.bg

 Етапи на конкурса:
1. Разглеждане на документите на кандидатите и известяване на допуснатите кандидати до
11.10.2022 год.

2. Събеседване с допуснатите кандидати: 12.10 – 14.10.2022 год.

3. Обявяване на списък с избраните изследователи на сайта на Институт по полимери - БАН на адрес: http://polymer.bas.bg/  до 21.10.2022 год.


За допълнителна информация:
лице за контакти: проф. Станислав Рангелов
e-mail:
rangelov@polymer.bas.bg
тел: +395 (2) 979-22-93
, 0884 674914

 
Стартира програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“
На 21.07.2022 г., с решение на Управителния съвет на БАН стартира Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“ (МУПД-2), финансирана от МОН.

Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Изрично предимство се дава на финансирането на външни за БАН постдокторантски позиции.

 
XX Национален симпозиум „Полимери 2022“ с международно участие
От 5 до 8 юли 2022 г. в гр. Велинград се проведе ХХ Национален симпозиум „Полимери 2022“ с международно участие. Стартирал през далечната 1967 г., форумът се утвърждава като най-значимото събитие в областта на полимерната наука в България за разпространение на научни резултати, обмяна на идеи и развитие на сътрудничества между български и чуждестранни учени.
Симпозиумът „Полимери 2022“ е организиран от Института по полимери при БАН, със съдействието на СУ „Св. Климент Охридски“, Химикотехнологичен и металургичен университет - София и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас и подкрепен финансово от Фонд „Научни изследвания“ (проект КП-06- МНФ/1/17.05.2022 г.), DOW, ФОТ и Лабприм. В тазгодишното издание взеха участие 70 учени, с общо 30 доклада и 37 постерни съобщения,  по теми свързани със синтез на полимери с различна архитектура и състав, модерни методи за анализ на полимери, дизайн на полимерни наночастици, нановлакна и композити, биополимери, рециклиране на полимери и опазване на околната среда, иновативни технологии и приложения. По покана на организаторите, пленарни доклади представиха проф. Николай Царевски (САЩ ), проф. Отоан Дебюи (Белгия), проф. Барбара Тжебицка (Полща), проф. Албена Ледерер (Германия) и проф. Стергиос Писпас (Гърция). Авторитетно научно жури отличи с грамота и парична награда двама млади учени - Констанс Русева (СУ „Св. Климент Охридски“) и Ерик Димитров (Институт по полимери, БАН). 
Повече информация за събитието можете да намерите на: http://www.polymer.bas.bg/
Линк към програмата, постерните съобщения и снимки от събитието е достъпен на: https://polymers2022.polymer.bas.bg/
      
 
Първи награди за млади учени от Институт по Полимери-БАН в XIX - Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти на ХТМУ-София
На 17 юни 2022 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет бе проведена XIX Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. В тазгодишното издание взеха участие 120 млади учени, докторанти и студенти със 130 постера в 10 различни научни направления.
Почит бе отдадена и към проф. Милчо Натов – Ректор на ХТМУ с мандат 1976-1981 г., който през 2022 година чества своя 90-ти рожден ден.
Официални гости на събитието бяха акад. Иван Юхновски – Председател на БАН (1996-2008), проф. Милчо Натов – Ректор на ХТМУ (1976-1981), доц. Кирил Станулов - Ректор на ХТМУ (2003-2007), проф. Венко Бешков – Председател на Съюза на химиците в България.
Отличилите се в XIX Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти получиха награди от името на ХТМУ, които бяха връчени от зам.-ректора по Научна дейност проф. дхн инж. Мартин Божинов, а деветима участници получиха и специални награди от Студентски съвет при ХТМУ, които бяха връчени от председателя маг. инж. Нора Ангелова.
Първа награда от Студентски съвет при ХТМУ в секция „Химични науки“, получи Стиляна Стоянова химик към Институт по полимери – БАН, за постер на тема „Получаване на pH-чувствителни хидрогелове на основата на природни продукти“
Първа награда от името на ХТМУ в секция „Химични технологии“ получи Енис Ерджан Хасан - студент по програмата „Студентски практики - Фаза 2“ в Институт по полимери – БАН с постер на тема “Non-phospholipid conjugate of poly(2-isopropyl-2-oxazoline) for design of surfactant vesicles” .
На вашето внимание прилагаме снимки от събитието
                          
 
Тринадесета научна сесия „Младите учени в света на полимерите“, се състоя в Институт по полимери-БАН
На 02.06.2022г., се състоя тринадесетата поред научна сесия „Младите учени в света на полимерите“, организирана от Институт по полимери-БАН. По традиция сесията се провежда всяка година през месец юни, като в нея взимат участие докторанти, постдокторанти, млади учени, практиканти и студенти. Събитието е част от дейностите на Института, свързани с популяризиране на научните постижения на млади български изследователи, занимаващи се с научни изследвания в областта на полимерните материали пред академичната колегия, бизнеса и широката общественост. Двадесет и един млади учени - част от тях са студенти по програмата „Студентски практики - Фаза 2“, други от институти на БАН както и от различни университети като СУ-Климент Охридски, ХТМУ-София, Медицински Университет-София и т.н., представиха своите работи в 4 устни и 17 постерни съобщения. Научно жури от трима хабилитирани учени (проф. д-р Ивайло Димитров, ИП-БАН, проф. д-р Оля Стоилова, ИП-БАН и доц. д-р Христо Новаков, ИП-БАН) е отличило авторите на три научни съобщения. С награда за най-добър доклад бяха отличени Селин Кючюк (ИП-БАН) за „Получаване на нови композитни влакна тип „сърцевина-обвивка“ от полиетиленоксид и пчелен восък чрез електроовлакняване“, Ерик Димитров (ИП-БАН) за “Synthesis of polymer‐nonphospholipid conjugates for surface modification of niosomes”, а наградата за най-добър постер спечели Николай Петров (Факултет по химия и фармация на Софийски университет) „Контролирана промяна на формата на двуслоен полимерен хидрогел посредством външни стимули“. Линк към постерните съобщения е достъпен на:
 
Events
<<  November 2022  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930