• Bulgarian (Български)
 • English (United Kingdom)
НАЧАЛО

Младежка научна сесия

 

          
Снимки от 1ва Постерна               Снимки от 2ра Постерна
              сесия                                              сесия


        
Снимки от 3та Постерна               Снимки от 4та Постерна
              сесия                                              сесия


        
 Снимки от 5та Постерна               Снимки от 6та Постерна
              сесия                                              сесия


       
Снимки от 7ма Научна сесия    Снимки от 8ма Научна сесия
 

       
Снимки от 9та Научна сесия    Снимки от 10та юбилейна
                                                              Научна сесия


Снимки от 11та Научна сесия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НОВИНИ
Извършване на СМР по проект BG05M2OP001-1.002-0012

На 15.09.2020 г. между Институт по полимери - БАН и „ЕС БИ ЕЛ“ ООД се сключи договор за извършване на СМР по проект BG05M2OP001-1.002-0012, което е част от изграждането на Департамент „Полимерни нутрацевтични и козметични формулировки” към Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивнипродукти“.

 
Единадесетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“
На 10.09.2020 г. се проведе Единадесетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“. За първи път сесията беше проведена на открито, пред сградата на ИП-БАН, поради наложените извънредни мерки за безопасност във връзка с епидемиологичната обстановка. Сесията се провежда ежегодно, по традиция в първия четвъртък на месец юни. Въпреки тримесечното отлагане, интерес към нея не липсваше и участие взеха 29 млади учени, които представиха общо 27 постерни съобщения. Голяма част от участниците бяха студенти по програмата Студентски практики-Фаза 2. Участия имаше и от институтите на БАН (ИОХЦФХ, ИФХ, ИОНХ, ИЕЕС и др. ), както и от Университетите (ФХФ-СУ, ХТМУ, ФФ-МУ и др.).

Научно жури в състав доц. Д. Панева (ИП-БАН), проф. И. Димитров (ИП-БАН) и проф. дн И. Грабчев (МФ-СУ) отличи авторите на 3 постерни съобщения. Награди за цялостно представяне на постерите си получиха: Ерик Димитров (студент в МУ, химик в ИП-БАН) за „Нови Поликапролактон/полиглицидол блокови и звездовидни съполимери чрез използване на т. нар. "click" химични реакции: Синтез и Охарактеризиране“; Селин Кючюк (студент в ХТМУ, химик в ИП-БАН) за “Novel polymeric nanosized systems containing biologically active compounds: preparation and antioxidant activity”; Сийка Стоилова и Каролина Иванова (студентки в ФФ-МУ, практикантки в ИП) за „Preparation of mixed mesoglobules from cationic termoresponsive copolymers“.

Единадесетата сесия „Младите учени в света на полимерите“ беше посветена на 30- годишнината на Института по полимери! 
ИП-БАН стана член на новоучредения "Регионален академичен център на БАН" в Бургас

На 11 юни 2020 беше учреденото сдружение с нестопанска цел "Регионален академичен център на БАН" в Бургас. Проф. д-р Севдалина Турманова бе избрана за председател на сдружението.

В “РАЦ на БАН“ – Бургас членуват следните представители на стопанския, нестопанския и научно-образователния сектор: Община Бургас, Университет „Проф.д-р Асен Златаров“-Бургас, Бургаски Свободен Университет, Регионален исторически музей – Бургас, Търговско-индустриална камара Бургас, Институт по математика и информатика при Българската академия на науките, Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българската академия на науките, Институт по полимери към Българската академия на науките, Институт по океанология към Българската академия на науките и Кирило-Методиевски научен център към Българската академия на науките.

Дейността, която ще развива сдружението ще е в обществена полза в посока за регионално, национално и транснационално развитие, с фокус върху следните тематични области:

 • наука, иновации и модерни технологии- креативни и рекреативни индустрии;
 • мобилност и регионална свързаност;
 • инвестиции в човешки ресурси;
 • нисковъглеродна икономика, зелени инвестиции, кръгова икономика;
 • интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони;
 • трансгранично и транснационално сътрудничество;
 • туризъм (екологичен, здравен, културен и др.) и уелнес;
 • химически продукти и технологии
 • информационни и комуникационни технологии, услуги и далекосъобщения;
 • морска биология, аквакултури и рибовъдство;
 • биотехнологии, биохрани и биопродукти;
 • мехатроника; енергетични технологии и биогорива.

За постигане на поставените цели сдружението ще  подготвя и провежда изследвания, проучвания и анализи, свързани със научното и социално-икономическото развитие, създава, координира, управлява и осъществява мониторинг на проекти, програми, консултира и подпомага други публични и частни организации във връзка с изготвянето на анализи, научни изследвания, подготовката и изпълнението на проекти.

 
СЪБИТИЯ
<<  Септември 2020  >>
 П  В  С  Ч  П  С  Н 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  9111213
14151617181920
21222324252627
282930