• Bulgarian (Български)
  • English (United Kingdom)
Home

Младежка научна сесия

 

          
Снимки от 1ва Постерна               Снимки от 2ра Постерна
              сесия                                              сесия


        
Снимки от 3та Постерна               Снимки от 4та Постерна
              сесия                                              сесия


        
 Снимки от 5та Постерна               Снимки от 6та Постерна
              сесия                                              сесия


       
Снимки от 7ма Научна сесия    Снимки от 8ма Научна сесия
 

       
Снимки от 9та Научна сесия    Снимки от 10та юбилейна
                                                              Научна сесия


Снимки от 11та Научна сесия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
News
Колоквиум
Уважаеми колеги,

На 1 декември (вторник) 2020 г. от 14,00 ч. ще се проведе заседание на Колоквиума на ИП-БАН, на което доц. д-р Диляна Панева ще представи за обсъждане проект на дисертационен труд на тема „Нови полимерни материали от полиелектролити, от полиелектролитни комплекси и от стереокомплекси“ за присъждане на научната степен „доктор на науките“.

Представянето и обсъждането ще се проведе дистанционно.
 
Колоквиум
Уважаеми колеги,

На 20 ноември 2020 г. (петък) от 11:00 ч. ще се проведе заседание на Колоквиума на ИП-БАН, на което докторант Катя Каменова-Стоянова ще представи проект на дисертационен труд. Представянето и обсъждането ще се проведе дистанционно с използване на платформата Zoom Cloud Meetings.

За повече информация вижте файла с обявата.
 
Чл.-кор. проф. дхн Илия Рашков и проф. дхн Невенка Манолова с награда за съществен индивидуален принос за оформяне на H-индекса на БАН
На 1 ноември 2020 г., по повод Деня на народните будители, нашите колеги чл.-кор. проф. дхн Илия Рашков и проф. дхн Невенка Манолова бяха удостоени от Управителния съвет на БАН с награда за съществен индивидуален принос за оформяне на H-индекса на Академията. Наградата (грамота и 3000 лв.) се връчва за техния принос към H-индекса на БАН с три публикации, всяка от които е цитирана над 250 пъти от чужди автори. Според Web of Knowledge, H-индексът на Българската академия на науките към 1 юни 2020 г. е 211, което означава, че 211 публикации на изследователи от БАН са цитирани поне 211 пъти.
 
Извършване на СМР по проект BG05M2OP001-1.002-0012

На 15.09.2020 г. между Институт по полимери - БАН и „ЕС БИ ЕЛ“ ООД се сключи договор за извършване на СМР по проект BG05M2OP001-1.002-0012, което е част от изграждането на Департамент „Полимерни нутрацевтични и козметични формулировки” към Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивнипродукти“.

 
Единадесетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“
На 10.09.2020 г. се проведе Единадесетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“. За първи път сесията беше проведена на открито, пред сградата на ИП-БАН, поради наложените извънредни мерки за безопасност във връзка с епидемиологичната обстановка. Сесията се провежда ежегодно, по традиция в първия четвъртък на месец юни. Въпреки тримесечното отлагане, интерес към нея не липсваше и участие взеха 29 млади учени, които представиха общо 27 постерни съобщения. Голяма част от участниците бяха студенти по програмата Студентски практики-Фаза 2. Участия имаше и от институтите на БАН (ИОХЦФХ, ИФХ, ИОНХ, ИЕЕС и др. ), както и от Университетите (ФХФ-СУ, ХТМУ, ФФ-МУ и др.).

Научно жури в състав доц. Д. Панева (ИП-БАН), проф. И. Димитров (ИП-БАН) и проф. дн И. Грабчев (МФ-СУ) отличи авторите на 3 постерни съобщения. Награди за цялостно представяне на постерите си получиха: Ерик Димитров (студент в МУ, химик в ИП-БАН) за „Нови Поликапролактон/полиглицидол блокови и звездовидни съполимери чрез използване на т. нар. "click" химични реакции: Синтез и Охарактеризиране“; Селин Кючюк (студент в ХТМУ, химик в ИП-БАН) за “Novel polymeric nanosized systems containing biologically active compounds: preparation and antioxidant activity”; Сийка Стоилова и Каролина Иванова (студентки в ФФ-МУ, практикантки в ИП) за „Preparation of mixed mesoglobules from cationic termoresponsive copolymers“.

Единадесетата сесия „Младите учени в света на полимерите“ беше посветена на 30- годишнината на Института по полимери! 
Events
<<  November 2020  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
161718192122
23242526272829
30