Проф. Нели Косева получи почетен знак „Марин Дринов“ на лента

На 1 ноември 2023 г., на тържествено събрание по повод Деня на народните будители, проф. Нели Косева беше наградена с почетен знак „Марин Дринов“ на лента за многостранната си обществена, организационнна и експертна дейност и за значителния си принос за издигане авторитета на Българската академия на науките, както и на българската наука, у нас и […]

Процедура за заемане на АД „главен асистент“ – ДВ, бр.70 от 15.08.2023 г.

Професионално направление 4.2. Химически науки(полимери и полимерни материали) Конкурсът е обявен в ДВ, бр.70 на 15.08.2023 г. Кандидат: aс. д-р Пенчо Тулешков Научно жури: Вътрешни за ИП – БАН                Председател:доц. д-р Христо Новаков,  ИП-БАН  Членове: 1. проф. д-р Даринка Христова,  ИП-БАН                                2. проф. д-р Нели Косева,  ИП-БАН                                Резервен член: доц.  д-р Виолета […]

Конкурс за заемане на АД „Главен асистент“ – ДВ, бр.83 от 03.10.2023 г.

Институтът по полимери при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по професионално направление 4.2. Химически науки (Полимери и полимерни материали) – един, за нуждите на Научно направление „Полимерни биоматериали“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 83 от 03.10.2023 г. г.). Документите се приемат в канцеларията на […]

Конкурс за заемане на АД „Главен асистент“ – ДВ, бр.70 от 15.08.2023 г.

Институтът по полимери при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по професионално направление 4.2. Химически науки (Полимери и полимерни материали) – един, за нуждите на Научно направление „Полимери за алтернативна енергия и защита на околната среда“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 70 от 15.08.2023 г. […]

Напусна ни професор Румяна Величкова

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 16 август 2023 г. почина професор д.х.н. Румяна Стефанова Величкова – дългогодишен председател на Научния съвет на Института по полимери при БАН (1991-2004 г.), основател и ръководител на Лаборатория Амфифилни и йоногенни полимери (1990-2003 г.), забележителен учен и учител на поколения изследователи с принос за развитието на полимерната наука. […]

Конкурс за редовни докторанти 2023/2024

Институтът по полимери при Българската академия на науките обявява 2 позиция за прием на докторанти по направление 4.2 Химически науки (Полимери и полимерни материали) по следните теми: „Интелигентни полимерни системи за контролирано доставяне на активни вещества“ „Дизайн на интелигентни полимерни системи с контролирана структура и желани свойства като ново поколение биоматериали“ Срокове: 14 август – […]

Селин Кючук с диплома за „магистър“ 

На 8 юни 2023 г. на тържествена церемония в ХТМУ бяха връчени дипломите на магистри от Випуск 2023. На снимката инж. Селин Кючук от ИП-БАН поднася приветствие от името на студентите.

Две награди на БАН за млади учени от ИП

На 23 май 2023 г. бяха връчени наградите на БАН за млади учени за 2022 година. Една от наградите за млад учен „Проф. Марин Дринов“ за постижения в научно направление „Нанонауки, нови материали и технологии“ беше присъдена на гл. ас. д-р Катя Каменова-Стоянова от Институт по полимери- БАН. Селин Кючюк-Хюсеин беше отличена с наградата за […]

Почетен знак „70 години ХТМУ“

Уважаеми колеги, Академичното ръководство на Химикотехнологичния  и металургичен университет удостои Института по полимери при БАН с Почетен знак „70 години ХТМУ“ за дългогодишно сътрудничество. Отличието бе връчено от ректора на ХТМУ проф. Сеня Терзиева на директора на ИП-БАН проф. Петър Петров на тържествена церемония, проведена на 22 май 2023 г. в зала “проф. Асен Златаров”.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА НАУЧНА СЕСИЯ„МЛАДИТЕ УЧЕНИ В СВЕТА НА ПОЛИМЕРИТЕ

Колективът на Института по полимери към БАН има удоволствието да покани млади учени, студенти, докторанти и постдокторанти за участие в ежегодната научна сесия „Младите учени в света на полимерите“, която ще се проведе на 1 юни 2023 г. За повече информация вижте приложената обява.    Обява Заявка за участие Образец на резюме