Институт по полимери

Българска академия на науките

ИП-БАН е водещaта научноизследователска организация за полимерна наука в България. Основните дейности на изследователите от института включват фундаментални и приложни изследвания, експертна дейност и обучение на докторанти по специалността „Полимери и полимерни материали“.

ИП-БАН е водещaта научноизследователска организация за полимерна наука в България. Основните дейности на изследователите от института включват фундаментални и 
приложни изследвания, експертна дейност и обучение на докторанти по специалността „Полимери и полимерни материали“.

Институт по полимери

Българска академия на науките

Видеопрезентации

Проекти