Институт по полимери

Българска академия на науките

ИП-БАН е водещaта научноизследователска организация за полимерна наука в България. Основните дейности на изследователите от института включват фундаментални и приложни изследвания, експертна дейност и обучение на докторанти по специалността „Полимери и полимерни материали“.

ИП-БАН е водещaта научноизследователска организация за полимерна наука в България. Основните дейности на изследователите от института включват фундаментални и 
приложни изследвания, експертна дейност и обучение на докторанти по специалността „Полимери и полимерни материали“.

Институт по полимери

Българска академия на науките

Видеопрезентации

Процедура за избор на директор на ИП-БАН

По процедурата за избор на директор на Институт по полимери -БАН, открита от Управителния съвет на Българската академия на науките на 1 декември 2023 г., единствен кандидат е  проф. дн Петър Петров.

Програма за управление

Автобиография

Проекти