• Bulgarian (Български)
  • English (United Kingdom)
News
Колоквиум
Уважаеми колеги,

На 1 декември (вторник) 2020 г. от 14,00 ч. ще се проведе заседание на Колоквиума на ИП-БАН, на което доц. д-р Диляна Панева ще представи за обсъждане проект на дисертационен труд на тема „Нови полимерни материали от полиелектролити, от полиелектролитни комплекси и от стереокомплекси“ за присъждане на научната степен „доктор на науките“.

Представянето и обсъждането ще се проведе дистанционно.
 
Колоквиум
Уважаеми колеги,

На 20 ноември 2020 г. (петък) от 11:00 ч. ще се проведе заседание на Колоквиума на ИП-БАН, на което докторант Катя Каменова-Стоянова ще представи проект на дисертационен труд. Представянето и обсъждането ще се проведе дистанционно с използване на платформата Zoom Cloud Meetings.

За повече информация вижте файла с обявата.
 
Чл.-кор. проф. дхн Илия Рашков и проф. дхн Невенка Манолова с награда за съществен индивидуален принос за оформяне на H-индекса на БАН
На 1 ноември 2020 г., по повод Деня на народните будители, нашите колеги чл.-кор. проф. дхн Илия Рашков и проф. дхн Невенка Манолова бяха удостоени от Управителния съвет на БАН с награда за съществен индивидуален принос за оформяне на H-индекса на Академията. Наградата (грамота и 3000 лв.) се връчва за техния принос към H-индекса на БАН с три публикации, всяка от които е цитирана над 250 пъти от чужди автори. Според Web of Knowledge, H-индексът на Българската академия на науките към 1 юни 2020 г. е 211, което означава, че 211 публикации на изследователи от БАН са цитирани поне 211 пъти.
 
Извършване на СМР по проект BG05M2OP001-1.002-0012

На 15.09.2020 г. между Институт по полимери - БАН и „ЕС БИ ЕЛ“ ООД се сключи договор за извършване на СМР по проект BG05M2OP001-1.002-0012, което е част от изграждането на Департамент „Полимерни нутрацевтични и козметични формулировки” към Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивнипродукти“.

 
Единадесетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“
На 10.09.2020 г. се проведе Единадесетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“. За първи път сесията беше проведена на открито, пред сградата на ИП-БАН, поради наложените извънредни мерки за безопасност във връзка с епидемиологичната обстановка. Сесията се провежда ежегодно, по традиция в първия четвъртък на месец юни. Въпреки тримесечното отлагане, интерес към нея не липсваше и участие взеха 29 млади учени, които представиха общо 27 постерни съобщения. Голяма част от участниците бяха студенти по програмата Студентски практики-Фаза 2. Участия имаше и от институтите на БАН (ИОХЦФХ, ИФХ, ИОНХ, ИЕЕС и др. ), както и от Университетите (ФХФ-СУ, ХТМУ, ФФ-МУ и др.).

Научно жури в състав доц. Д. Панева (ИП-БАН), проф. И. Димитров (ИП-БАН) и проф. дн И. Грабчев (МФ-СУ) отличи авторите на 3 постерни съобщения. Награди за цялостно представяне на постерите си получиха: Ерик Димитров (студент в МУ, химик в ИП-БАН) за „Нови Поликапролактон/полиглицидол блокови и звездовидни съполимери чрез използване на т. нар. "click" химични реакции: Синтез и Охарактеризиране“; Селин Кючюк (студент в ХТМУ, химик в ИП-БАН) за “Novel polymeric nanosized systems containing biologically active compounds: preparation and antioxidant activity”; Сийка Стоилова и Каролина Иванова (студентки в ФФ-МУ, практикантки в ИП) за „Preparation of mixed mesoglobules from cationic termoresponsive copolymers“.

Единадесетата сесия „Младите учени в света на полимерите“ беше посветена на 30- годишнината на Института по полимери! 
Events
<<  November 2020  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
161718192122
23242526272829
30