• Bulgarian (Български)
  • English (United Kingdom)
Home

Institute of Polymers

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
News
18th Symposium POLYMERS 2016

18th Symposium POLYMERS 2016 is held within the frames of the 9th National Conference of Chemistry from 29th September to 1st October 2016 in 130 auditorium of the Faculty of Chemistry and Pharmacy at Sofia University "St. Kliment Ohridski" (Sofia, 1 "James Boucher" Blvd.).

Invited speakers:

  •  Professor Yoshihito Osada, RIKEN Advanced Science Institute, Japan
  •  Professor Stergios Pispas, Theoretical and Physical Chemistry Institute, Athens, Greece
  •  Professor Klaus Friedrich, Institute for Composite Materials (IVW GmbH), Technical University Kaiserslautern, Kaiserslautern, Germany
  •  Professor Manfred Stamm, Dr. rer. nat., Leibniz Institute of Polymer Research Dresden e.V., and Technical University Dresden, Dresden, Germany


Symposium Program

The symposium is organized with the financial support of the National Science Fund (Contract № DPMNF 01/4 / 08.11.2016) and Sofia University "St. Kliment Ohridski" (Contract № 167 / 2016).

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лекции посветени на 75-тата годишнина на акад. Христо Цветанов

Минали:
Проф. д.х.н. Станислав Рангелов – Лаборатория полимеризационни процеси, Институт по полимери-БАН, „Полимерни и хибридни липид-полимерни наночастици“, петък, 15 април 2016 г. от 15.00 ч.


Prof. Axel H. E. MÜLLER – Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany, „Multicompartment nanostructures of ABC triblock terpolymers inspired by the Cell”, 25 April 2016 (Monday) 14:00


Prof. Andrzej DWORAK – Centre of Polymer and Carbon Materials, Polish Academy of Sciences, Zabrze, Poland, „Polyglycidol - how is it synthesized and what is it used for?”, 25 April 2016 (Monday) 14:00


Гл. ас. д-р Еми Халаджова - Лаборатория Полимеризационни процеси, Институт по полимери-БАН, „Полимерни векторни системи за биологична трансформация на ДНК на основата на нови полиетиленимини и техни съполимери с поли(2-алкил-2-оксазолини)“, петък, 13 май 2016 г. от 14.00 ч.


Акад. проф. Борис Тенчов, дбн, Катедра по медицинска физика и биофизика, Медицинския факултет на МУ – София, „Катионни фосфолипиди като преносители на нуклеинови киселини - зависимост между молекулна структура и трансфекционна активност“, петък, 3 юни 2016 г. от 14.00 ч.


Димитрина Бабикова, редовен докторант в Института по полимери – БАН, Лаборатория Полимеризационни процеси, тема: „Функционални блокови съполимери с потенциално приложение за насочено доставяне на лекарствени вещества“, петък, 1 юли 2016 г. от 14.00 ч.


Гл. ас. д-р Наталия Мончева - Лаборатория Полимеризационни процеси, Институт по полимери-БАН, тема: „Поли(2-изопропил-2-оксазолини): темплейти за получаване на кухи наносфери и линейни съполимери с полиетиленимин“, петък, 8 юли 2016 г. от 14.00 ч.


Проф. Петър Д. Петров - Лаборатория Структура и свойства на полимерите, Институт по полимери – БАН, тема: „Полимерни носители за нанотерапия: oт мицели със структура „ядро-обвивка“ до мултифункционални наночастици“, петък, 15 юли 2016 г. от 14:00 ч.

 
Гл. ас. д-р Антония Тончева получи Голямата награда „Питагор“ за млад учен

На 19 май 2016 г. на официална церемония за връчване на ежегодните награди за наука „Питагор“ за 2016 г. гл. ас. д-р Антония Тончева получи Голямата награда за млад учен. Още двама изследователи от Института бяха номинирани в категориите: гл. ас. д-р Еми Халаджова за Голямата награда за млад учен и за Наградата за научна книга – проф. дхн Станислав Рангелов.

 

 
Награда за отлично представена устна презентация на интердисциплинарен докторантски форум

Докторант Димитрина Бабикова от Лаборатория Полимеризационни процеси на Института по полимери – БАН, получи награда за отлично представена устна презентация на Интердисциплинарния докторантски форум (6-7 април 2016 г., София), организиран от Центъра за обучение – БАН, Кариерния център към ЦО-БАН, Единния център за иновации – БАН и Фондация ,,Еврика”, с подкрепата на Фондация „Заедно в час”.


 
Официално закриване на проект POLINNOVA

Ръководството на Института по полимери – БАН и екипът за управление Ви канят на официалното закриване на проект POLINNOVA (Договор № 316086), финансиран по 7РП на Европейския съюз. За подробности, вижте поканата.

 

 
Events
<<  October 2016  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31