• Bulgarian (Български)
 • English (United Kingdom)
News
Извършване на СМР по проект BG05M2OP001-1.002-0012

На 15.09.2020 г. между Институт по полимери - БАН и „ЕС БИ ЕЛ“ ООД се сключи договор за извършване на СМР по проект BG05M2OP001-1.002-0012, което е част от изграждането на Департамент „Полимерни нутрацевтични и козметични формулировки” към Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивнипродукти“.

 
Единадесетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“
На 10.09.2020 г. се проведе Единадесетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“. За първи път сесията беше проведена на открито, пред сградата на ИП-БАН, поради наложените извънредни мерки за безопасност във връзка с епидемиологичната обстановка. Сесията се провежда ежегодно, по традиция в първия четвъртък на месец юни. Въпреки тримесечното отлагане, интерес към нея не липсваше и участие взеха 29 млади учени, които представиха общо 27 постерни съобщения. Голяма част от участниците бяха студенти по програмата Студентски практики-Фаза 2. Участия имаше и от институтите на БАН (ИОХЦФХ, ИФХ, ИОНХ, ИЕЕС и др. ), както и от Университетите (ФХФ-СУ, ХТМУ, ФФ-МУ и др.).

Научно жури в състав доц. Д. Панева (ИП-БАН), проф. И. Димитров (ИП-БАН) и проф. дн И. Грабчев (МФ-СУ) отличи авторите на 3 постерни съобщения. Награди за цялостно представяне на постерите си получиха: Ерик Димитров (студент в МУ, химик в ИП-БАН) за „Нови Поликапролактон/полиглицидол блокови и звездовидни съполимери чрез използване на т. нар. "click" химични реакции: Синтез и Охарактеризиране“; Селин Кючюк (студент в ХТМУ, химик в ИП-БАН) за “Novel polymeric nanosized systems containing biologically active compounds: preparation and antioxidant activity”; Сийка Стоилова и Каролина Иванова (студентки в ФФ-МУ, практикантки в ИП) за „Preparation of mixed mesoglobules from cationic termoresponsive copolymers“.

Единадесетата сесия „Младите учени в света на полимерите“ беше посветена на 30- годишнината на Института по полимери! 
ИП-БАН стана член на новоучредения "Регионален академичен център на БАН" в Бургас

На 11 юни 2020 беше учреденото сдружение с нестопанска цел "Регионален академичен център на БАН" в Бургас. Проф. д-р Севдалина Турманова бе избрана за председател на сдружението.

В “РАЦ на БАН“ – Бургас членуват следните представители на стопанския, нестопанския и научно-образователния сектор: Община Бургас, Университет „Проф.д-р Асен Златаров“-Бургас, Бургаски Свободен Университет, Регионален исторически музей – Бургас, Търговско-индустриална камара Бургас, Институт по математика и информатика при Българската академия на науките, Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българската академия на науките, Институт по полимери към Българската академия на науките, Институт по океанология към Българската академия на науките и Кирило-Методиевски научен център към Българската академия на науките.

Дейността, която ще развива сдружението ще е в обществена полза в посока за регионално, национално и транснационално развитие, с фокус върху следните тематични области:

 • наука, иновации и модерни технологии- креативни и рекреативни индустрии;
 • мобилност и регионална свързаност;
 • инвестиции в човешки ресурси;
 • нисковъглеродна икономика, зелени инвестиции, кръгова икономика;
 • интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони;
 • трансгранично и транснационално сътрудничество;
 • туризъм (екологичен, здравен, културен и др.) и уелнес;
 • химически продукти и технологии
 • информационни и комуникационни технологии, услуги и далекосъобщения;
 • морска биология, аквакултури и рибовъдство;
 • биотехнологии, биохрани и биопродукти;
 • мехатроника; енергетични технологии и биогорива.

За постигане на поставените цели сдружението ще  подготвя и провежда изследвания, проучвания и анализи, свързани със научното и социално-икономическото развитие, създава, координира, управлява и осъществява мониторинг на проекти, програми, консултира и подпомага други публични и частни организации във връзка с изготвянето на анализи, научни изследвания, подготовката и изпълнението на проекти.

 
Events
<<  October 2020  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031