• Bulgarian (Български)
  • English (United Kingdom)
Home

Institute of Polymers

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
News
8ма Научна сесия "Младите учени в света на полимерите"

Колективът на Института по полимери към БАН има удоволствието да покани млади учени, студенти, докторанти и постдокторанти за участие в 8ма НАУЧНА СЕСИЯ „МЛАДИТЕ УЧЕНИ В СВЕТА НА ПОЛИМЕРИТЕ“

Обява

Заявка за участие

 

 
Колоквиум
Уважаеми колеги, 
На 21.04.2017 г. (петък) от 14.00 ч. ще се 
проведе заседание на Колоквиума на ИП. 
За повече информация вижте файла с обявата.
 
Тържество по случай 27 годишнина на Института по полимери

На тържество, организирано по случай 27 години от създаването на Института по полимери – БАН, Институтът по полимери, съвместно със Съюза на химиците в България и Българското полимерно дружество връчи за четиринадесети път наградата на проф. Ив. Шопов „Изявен млад учен в областта на полимерите“ за 2017 г. на д-р Марин Симеонов от СУ «Св. Климент Охридски», катедра «Фармацевтична и приложна органична химия». Д-р Петя Цекова от Института по полимери бе отличена с грамота за достойно представяне в конкурса.

Д-р М. Симеонов участва в конкурса с две научни публикации в международно списание RSC Advances open accesses с импакт фактор IF2016 =3.289, излезли от печат 2016 г. и четири участия в научни конференции през годината. Научните му изследвания обхващат получаване и охарактеризиране на свойствата на хидрогелове на полиакрилатни и полиметакрилатни взаимно-проникващи полимерни мрежи, както и тяхното приложение като лекарство, доставящи системи.

Д-р П. Цекова представя 1 научна публикация в списание Materials Science and Engineering C с импакт фактор IF2016 =3.42, излязла от печат през 2016 г. и три участия в научни конференции през годината, като в два от форумите се представя с устни доклади, третото участие е с постер. Изследванията са посветени на получаване и охарактеризиране на нови влакнести материали с комплексна архитектура и биологична активност на основа на целулозен ацетат, поливинилпиролидон и куркумин чрез електроовлакняване. Изнесените през годината доклади и постер на научни форуми представят резултатите описани в публикацията.

Церемонията се проведе на 1 март 2017 г., в Заседателната зала на Института по полимери, в присъстивето на заместник–председателя на БАН чл.-кор. Константин Хаджииванов, Председателя на Съюза на химиците проф. Венко Бешков, както и гости от СУ, ХТМУ и други институти на БАН.

 
Акад. Съботинов - почетен член на Научния съвет на Института по полимери

На 4.11.2016 г. се състоя тържество, на което бе отбелязано удостояването на акад. Никола Съботинов, по случай 75-та му годишнина, за почетен член на Научния съвет на Института по полимери. Както изтъкна Председателят на Научния съвет, проф. Станислав Рангелов, признанието идва за изключителните заслуги на акад. Съботинов при отстояването на авторитета на БАН като национална институция за научни изследвания  и издигане на нейния международен престиж, не на последно място за приноса му Институтът да се развива като водещ в страната научноизследователски център по полимери и полимерни материали.

 
Events
<<  April 2017  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
       1  2
  3  4  5  6  8  9
10111213141516
171819202223
24252627282930