• Bulgarian (Български)
  • English (United Kingdom)
НАЧАЛО

Институт по полимери


ИП-БАН е водещaта научноизследователска организация за полимерна наука в България. Основните дейности на изследователите от института включват фундаментални и приложни изследвания, експертна дейност и обучение на докторанти по специалността „Полимери и полимерни материали“.

Кратка видеопрезентация на института

Кратка видеопрезентация на изследователската инфраструктура

Носители на наградата „Изявен млад учен в областта на полимерите“


 
 
НОВИНИ
Стартира програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“
На 21.07.2022 г., с решение на Управителния съвет на БАН стартира Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“ (МУПД-2), финансирана от МОН.

Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Изрично предимство се дава на финансирането на външни за БАН постдокторантски позиции.

 
XX Национален симпозиум „Полимери 2022“ с международно участие
От 5 до 8 юли 2022 г. в гр. Велинград се проведе ХХ Национален симпозиум „Полимери 2022“ с международно участие. Стартирал през далечната 1967 г., форумът се утвърждава като най-значимото събитие в областта на полимерната наука в България за разпространение на научни резултати, обмяна на идеи и развитие на сътрудничества между български и чуждестранни учени.
Симпозиумът „Полимери 2022“ е организиран от Института по полимери при БАН, със съдействието на СУ „Св. Климент Охридски“, Химикотехнологичен и металургичен университет - София и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас и подкрепен финансово от Фонд „Научни изследвания“ (проект КП-06- МНФ/1/17.05.2022 г.), DOW, ФОТ и Лабприм. В тазгодишното издание взеха участие 70 учени, с общо 30 доклада и 37 постерни съобщения,  по теми свързани със синтез на полимери с различна архитектура и състав, модерни методи за анализ на полимери, дизайн на полимерни наночастици, нановлакна и композити, биополимери, рециклиране на полимери и опазване на околната среда, иновативни технологии и приложения. По покана на организаторите, пленарни доклади представиха проф. Николай Царевски (САЩ ), проф. Отоан Дебюи (Белгия), проф. Барбара Тжебицка (Полща), проф. Албена Ледерер (Германия) и проф. Стергиос Писпас (Гърция). Авторитетно научно жури отличи с грамота и парична награда двама млади учени - Констанс Русева (СУ „Св. Климент Охридски“) и Ерик Димитров (Институт по полимери, БАН). 
Повече информация за събитието можете да намерите на: http://www.polymer.bas.bg/
Линк към програмата, постерните съобщения и снимки от събитието е достъпен на: https://polymers2022.polymer.bas.bg/
      
 
Първи награди за млади учени от Институт по Полимери-БАН в XIX - Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти на ХТМУ-София
На 17 юни 2022 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет бе проведена XIX Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. В тазгодишното издание взеха участие 120 млади учени, докторанти и студенти със 130 постера в 10 различни научни направления.
Почит бе отдадена и към проф. Милчо Натов – Ректор на ХТМУ с мандат 1976-1981 г., който през 2022 година чества своя 90-ти рожден ден.
Официални гости на събитието бяха акад. Иван Юхновски – Председател на БАН (1996-2008), проф. Милчо Натов – Ректор на ХТМУ (1976-1981), доц. Кирил Станулов - Ректор на ХТМУ (2003-2007), проф. Венко Бешков – Председател на Съюза на химиците в България.
Отличилите се в XIX Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти получиха награди от името на ХТМУ, които бяха връчени от зам.-ректора по Научна дейност проф. дхн инж. Мартин Божинов, а деветима участници получиха и специални награди от Студентски съвет при ХТМУ, които бяха връчени от председателя маг. инж. Нора Ангелова.
Първа награда от Студентски съвет при ХТМУ в секция „Химични науки“, получи Стиляна Стоянова химик към Институт по полимери – БАН, за постер на тема „Получаване на pH-чувствителни хидрогелове на основата на природни продукти“
Първа награда от името на ХТМУ в секция „Химични технологии“ получи Енис Ерджан Хасан - студент по програмата „Студентски практики - Фаза 2“ в Институт по полимери – БАН с постер на тема “Non-phospholipid conjugate of poly(2-isopropyl-2-oxazoline) for design of surfactant vesicles” .
На вашето внимание прилагаме снимки от събитието
                          
 
Тринадесета научна сесия „Младите учени в света на полимерите“, се състоя в Институт по полимери-БАН
На 02.06.2022г., се състоя тринадесетата поред научна сесия „Младите учени в света на полимерите“, организирана от Институт по полимери-БАН. По традиция сесията се провежда всяка година през месец юни, като в нея взимат участие докторанти, постдокторанти, млади учени, практиканти и студенти. Събитието е част от дейностите на Института, свързани с популяризиране на научните постижения на млади български изследователи, занимаващи се с научни изследвания в областта на полимерните материали пред академичната колегия, бизнеса и широката общественост. Двадесет и един млади учени - част от тях са студенти по програмата „Студентски практики - Фаза 2“, други от институти на БАН както и от различни университети като СУ-Климент Охридски, ХТМУ-София, Медицински Университет-София и т.н., представиха своите работи в 4 устни и 17 постерни съобщения. Научно жури от трима хабилитирани учени (проф. д-р Ивайло Димитров, ИП-БАН, проф. д-р Оля Стоилова, ИП-БАН и доц. д-р Христо Новаков, ИП-БАН) е отличило авторите на три научни съобщения. С награда за най-добър доклад бяха отличени Селин Кючюк (ИП-БАН) за „Получаване на нови композитни влакна тип „сърцевина-обвивка“ от полиетиленоксид и пчелен восък чрез електроовлакняване“, Ерик Димитров (ИП-БАН) за “Synthesis of polymer‐nonphospholipid conjugates for surface modification of niosomes”, а наградата за най-добър постер спечели Николай Петров (Факултет по химия и фармация на Софийски университет) „Контролирана промяна на формата на двуслоен полимерен хидрогел посредством външни стимули“. Линк към постерните съобщения е достъпен на:
 
Млади учени от ИП-БАН с награди на Академията за 2021 година
Уважаеми колеги,

Най-добрите млади учени на Българската академия на науките за 2021 година бяха отличени на тържествено събрание по повод деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, състояло се на 23.05.2022 г. Награждаването се извърши от Никола Георгиев Минчев (председател на народното събрание) и чл.-кор. Евелина Славчева (председател на ОС на БАН).
За постиженията си в научно направление „Нанонауки, нови материали и технологии“, ас. д-р Николета Светлославова Стоянова от Институт по полимери-БАН получи наградата за млади учени „Професор Марин Дринов“.
Отличие в конкурса за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов”, за постижения в научно направление "Нанонауки, нови материали и технологии" получи маг. инж. Явор Алексиев Данов отново от Институт по полимери-БАН.
На вашето внимание прилагаме снимки от церемонията по награждаване.
                 
 
СЪБИТИЯ
<<  Септември 2022  >>
 П  В  С  Ч  П  С  Н 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
2627282930