• Bulgarian (Български)
  • English (United Kingdom)
НАЧАЛО

Младежка научна сесия

 

 

          
Снимки от 1ва Постерна               Снимки от 2ра Постерна
              сесия                                              сесия


        
Снимки от 3та Постерна               Снимки от 4та Постерна
              сесия                                              сесия


        
 Снимки от 5та Постерна               Снимки от 6та Постерна
              сесия                                              сесия


       
Снимки от 7ма Научна сесия    Снимки от 8ма Научна сесия
 

       
Снимки от 9та Научна сесия    Снимки от 10та юбилейна
                                                              Научна сесия


        
Снимки от 11та Научна сесия
  Снимки от 12та Научна сесия


     
Снимки от 13та Научна сесия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НОВИНИ
Конкурс за назначаване на изследователи категория R1, R2 и R3 по проект BG05M2OP001-1.002-0012

Конкурс за назначаване на изследователи категория R1, R2 и R3 по проект BG05M2OP001-1.002-0012

За попълване състава на научния екип на проект BG05M2OP001-1.002-0012: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2ОP001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“, Институтът по полимери при БАН обявява конкурс за назначаване на изследователи категория R1*, R2* и R3* на пълно/непълно работно време. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

Категория

Образование/квалификация

Професионален опит

заетост

Изследовател R1

Магистърска степен

в професионално направление 4.2. Химически науки, 4.3 Биологически науки, 5.6 Материали и материалознание, 5.10 Химични технологии, 5.11 Биотехнологии или 7.3 Фармация

Не се изисква

Пълно/непълно работно време

 

 

 

 

Изследовател R2

Докторска степен

в професионално направление 4.2. Химически науки, 4.3 Биологически науки, 5.6 Материали и материалознание, 5.10 Химични технологии, 5.11 Биотехнологии или 7.3 Фармация

Не се изисква

Пълно/непълно работно време

Изследовател R3

Докторска степен

в професионално направление 4.2. Химически науки, 4.3 Биологически науки, 5.6 Материали и материалознание, 5.10 Химични технологии, 5.11 Биотехнологии или 7.3 Фармация

Минимум 3 години опит по специалността;

 

Пълно/непълно работно време

* Съгласно дефиницията на Европейската комисия за категории изследователи

 Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография (CV европейски формат)

Документи се подават до 17.00 часа на 07.10.2022 год. на адреси:

office@polymer.bas.bg и/или rangelov@polymer.bas.bg

 Етапи на конкурса:
1. Разглеждане на документите на кандидатите и известяване на допуснатите кандидати до
11.10.2022 год.

2. Събеседване с допуснатите кандидати: 12.10 – 14.10.2022 год.

3. Обявяване на списък с избраните изследователи на сайта на Институт по полимери - БАН на адрес: http://polymer.bas.bg/  до 21.10.2022 год.


За допълнителна информация:
лице за контакти: проф. Станислав Рангелов
e-mail:
rangelov@polymer.bas.bg
тел: +395 (2) 979-22-93
, 0884 674914

 
Стартира програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“
На 21.07.2022 г., с решение на Управителния съвет на БАН стартира Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“ (МУПД-2), финансирана от МОН.

Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Изрично предимство се дава на финансирането на външни за БАН постдокторантски позиции.

 
XX Национален симпозиум „Полимери 2022“ с международно участие
От 5 до 8 юли 2022 г. в гр. Велинград се проведе ХХ Национален симпозиум „Полимери 2022“ с международно участие. Стартирал през далечната 1967 г., форумът се утвърждава като най-значимото събитие в областта на полимерната наука в България за разпространение на научни резултати, обмяна на идеи и развитие на сътрудничества между български и чуждестранни учени.
Симпозиумът „Полимери 2022“ е организиран от Института по полимери при БАН, със съдействието на СУ „Св. Климент Охридски“, Химикотехнологичен и металургичен университет - София и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас и подкрепен финансово от Фонд „Научни изследвания“ (проект КП-06- МНФ/1/17.05.2022 г.), DOW, ФОТ и Лабприм. В тазгодишното издание взеха участие 70 учени, с общо 30 доклада и 37 постерни съобщения,  по теми свързани със синтез на полимери с различна архитектура и състав, модерни методи за анализ на полимери, дизайн на полимерни наночастици, нановлакна и композити, биополимери, рециклиране на полимери и опазване на околната среда, иновативни технологии и приложения. По покана на организаторите, пленарни доклади представиха проф. Николай Царевски (САЩ ), проф. Отоан Дебюи (Белгия), проф. Барбара Тжебицка (Полща), проф. Албена Ледерер (Германия) и проф. Стергиос Писпас (Гърция). Авторитетно научно жури отличи с грамота и парична награда двама млади учени - Констанс Русева (СУ „Св. Климент Охридски“) и Ерик Димитров (Институт по полимери, БАН). 
Повече информация за събитието можете да намерите на: http://www.polymer.bas.bg/
Линк към програмата, постерните съобщения и снимки от събитието е достъпен на: https://polymers2022.polymer.bas.bg/
      
 
Първи награди за млади учени от Институт по Полимери-БАН в XIX - Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти на ХТМУ-София
На 17 юни 2022 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет бе проведена XIX Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. В тазгодишното издание взеха участие 120 млади учени, докторанти и студенти със 130 постера в 10 различни научни направления.
Почит бе отдадена и към проф. Милчо Натов – Ректор на ХТМУ с мандат 1976-1981 г., който през 2022 година чества своя 90-ти рожден ден.
Официални гости на събитието бяха акад. Иван Юхновски – Председател на БАН (1996-2008), проф. Милчо Натов – Ректор на ХТМУ (1976-1981), доц. Кирил Станулов - Ректор на ХТМУ (2003-2007), проф. Венко Бешков – Председател на Съюза на химиците в България.
Отличилите се в XIX Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти получиха награди от името на ХТМУ, които бяха връчени от зам.-ректора по Научна дейност проф. дхн инж. Мартин Божинов, а деветима участници получиха и специални награди от Студентски съвет при ХТМУ, които бяха връчени от председателя маг. инж. Нора Ангелова.
Първа награда от Студентски съвет при ХТМУ в секция „Химични науки“, получи Стиляна Стоянова химик към Институт по полимери – БАН, за постер на тема „Получаване на pH-чувствителни хидрогелове на основата на природни продукти“
Първа награда от името на ХТМУ в секция „Химични технологии“ получи Енис Ерджан Хасан - студент по програмата „Студентски практики - Фаза 2“ в Институт по полимери – БАН с постер на тема “Non-phospholipid conjugate of poly(2-isopropyl-2-oxazoline) for design of surfactant vesicles” .
На вашето внимание прилагаме снимки от събитието
                          
 
Тринадесета научна сесия „Младите учени в света на полимерите“, се състоя в Институт по полимери-БАН
На 02.06.2022г., се състоя тринадесетата поред научна сесия „Младите учени в света на полимерите“, организирана от Институт по полимери-БАН. По традиция сесията се провежда всяка година през месец юни, като в нея взимат участие докторанти, постдокторанти, млади учени, практиканти и студенти. Събитието е част от дейностите на Института, свързани с популяризиране на научните постижения на млади български изследователи, занимаващи се с научни изследвания в областта на полимерните материали пред академичната колегия, бизнеса и широката общественост. Двадесет и един млади учени - част от тях са студенти по програмата „Студентски практики - Фаза 2“, други от институти на БАН както и от различни университети като СУ-Климент Охридски, ХТМУ-София, Медицински Университет-София и т.н., представиха своите работи в 4 устни и 17 постерни съобщения. Научно жури от трима хабилитирани учени (проф. д-р Ивайло Димитров, ИП-БАН, проф. д-р Оля Стоилова, ИП-БАН и доц. д-р Христо Новаков, ИП-БАН) е отличило авторите на три научни съобщения. С награда за най-добър доклад бяха отличени Селин Кючюк (ИП-БАН) за „Получаване на нови композитни влакна тип „сърцевина-обвивка“ от полиетиленоксид и пчелен восък чрез електроовлакняване“, Ерик Димитров (ИП-БАН) за “Synthesis of polymer‐nonphospholipid conjugates for surface modification of niosomes”, а наградата за най-добър постер спечели Николай Петров (Факултет по химия и фармация на Софийски университет) „Контролирана промяна на формата на двуслоен полимерен хидрогел посредством външни стимули“. Линк към постерните съобщения е достъпен на:
 
СЪБИТИЯ
<<  Ноември 2022  >>
 П  В  С  Ч  П  С  Н 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930